Tilgangen hos Zoellner Mentoring

Tilgangen hos Zoellner Mentoring

Nedenfor vil du kunne se, hvad der er muligt at
få støtte og guidning i hos Zoellner Mentoring.

Hos Zoellner Mentoring er det ønsket at hjælpe dig eller én, du har kær, med udgangspunkt i forskellige metoder og redskaber. Metoder og redskaber som Zoellner Mentoring er meget taknemmelig for at have til rådighed, da det er erfaringen, at ikke to mennesker er ens i krop, sind og sjæl, hvorfor det er vigtigt med metoder og redskaber, der tager hensyn til lige netop det. Metoder og redskaber der gør det muligt at arbejde med fokus på det hele menneske. Hvad der lige netop skal i spil hos den enkelte kræver, at Zoellner Mentoring får et indblik i, hvad der hos den enkelte rør sig, så støtten og guidningen kan tilpasses det enkelte og unikke menneske.

Jeg Kirstti, der er stifteren bag Zoellner Mentoring, har jeg været vidt omkring i ønsket om friheden til at LEVE fremfor at overleve. Jeg blev hurtigt klar over, at det handlede om at arbejde MED egen krop, sind og sjæl og ikke mod egen krop, sind og sjæl. At krop, sind og sjæl på ingen måde kan ses som separate størrelser, men at alt hænger sammen, og at det derfor er utrolig vigtigt at indtænke samtlige dele i ønsket om at skabe balance og dermed frihed til at leve det liv, man drømmer om. Egne erfaringer med det at arbejde med både krop, sind og sjæl og den vilde og positive transformation det kan føre til (set hos både mig selv og andre) samt relevante uddannelser og kurser har ført til, at jeg Kirstti har skabt egen model kaldet Forvandlingscirklen. Heri indgår elementer af stor betydning for den positive transformerende proces, og som alle indtænkes med udgangspunkt i dig og det unikke menneske, du er.

Modellen, der er indsat nedenfor,
vil derfor altid være medinddraget,
når du søger støtte og guidning hos
Zoellner Mentoring.

Forvandlingscirklen

Af Kirstti Lynggaard Zoellner

Via de underliggende sider vil du kunne se, hvad der er muligt at få støtte og guidning i hos Zoellner Mentoring, der med stor respekt for dig som det unikke menneske, du er, vil gøre sit ypperste for at hjælpe dig derhen, hvor du drømmer om at være.